BLOG

Blog

impressio-i-interactivitat-dos-mons-antagonics

Impressió i interactivitat dos móns antagònics?

El disseny és un mètode de treball dividit en diferents etapes que té com a objectiu concebre un producte o millorar-lo.

El disseny gràfic pot crear materials impresos (díptics, cartells, packaging...) o interactius (webs, apps, landings...). Aquesta diferència ha portat a l’especialització dels professionals entre aquells que treballen en la producció gràfica impresa i els que treballen en el món digital.

Però és necessària aquesta especialització?
A Nuwa ho tenim clar, creiem que per oferir un servei global de disseny hem de disposar de professionals especialitzats en aquests dos àmbits i t'expliquem el perquè:

Disseny estàtic vs. interactivitat i usabilitat

​Un dels principals reptes als quals s'enfronta un dissenyador gràfic que treballa sobre un suport imprès, és que acostuma a tenir un espai físic límitat on treballar. A més, les possibilitats d'interacció dels usuaris amb el material imprès són limitades, una mica més amplies en l'àmbit del packaging. 

Packaging entrega web

​Un dissenyador "tradicional" cal que conegui amb profunditat les necessitats i especificacions de les diferents tècniques d’impressió per tal d’aconseguir que el resultat s’acosti al màxim al disseny creat. Colors Pantone, quatricomies, tipus de paper, stampings... són aspectes que ha de conèixer i treballar diàriament per tal d’aprofitar tots els recursos que ofereix la indústria d'aquest sector.

En canvi, un dissenyador que ha de treballar sobre un suport digital, ha de tenir molt present les diferents possibilitats de moviment i interacció de cadascun dels elements que dissenya. Ha de pensar en com els usuaris hi interactuaran i com fluirà a informació al dispositiu on es visualitzi.

Un dissenyador interactiu ha de tenir en compte altres factors tècnics com les diferents resolucions de pantalla, les possibilitats i limitacions dels navegadors, i com es visualitzaran els continguts segons els dispositius des d’on es consultin.

Disseny interactiu responsiu

Aquest enfoc, que parteix de visions diferents, és clau a l'hora d'enfrontar-se a un projecte de disseny i en pot marcar l'èxit o el fracàs.

Tipografies
Quan parlem de tipografia, en el disseny gràfic, no serà un problema, ja que es pot utilitzar qualsevol font. En canvi, en el disseny interactiu, ens podem trobar amb el problema que no tots els navegadors les renderitzin de forma correcta si no han estat pensades per la seva aplicació en format web (WebFont).

I per complicar-ho encara més, no tots els dispositius utilitzen el mateix tipus de WebFont: les fonts TTF funcionen a la majoria de navegadors, llevat d’Internet Explorer i iPhone. El format EOT només funciona amb Internet Explorer. En canvi, el format SVG és vàlid per iPhone i iPad. I actualment el format WOFF s’està imposant com a format estàndard.

Per solucionar aquest problema, hi ha plataformes que ens faciliten l’accés a WebFonts. Ho fan a través d’un CDN per a que els navegadors les puguin descarregar en temps real. O facilitant-nos la font per descarregar i poder-la associar als fitxers de la web. Algunes d’aquestes plataformes recullen fonts lliures de drets, com ara Google Web Fonts, FontSquirrel o Open Font Library. Però si la font que necessitem no es lliure de drets també hi han plataformes de pagament com Adobe TypeKit.

Colors
Pel que fa a la utilització de colors, els materials impresos utilitzen colors sostractius o CMYK (cian, magenta, groc i negre), també s’utilitzen tintes planes com els colors Pantone. En canvi, en el disseny interactiu es treballa amb colors additius o RGB (vermell, verd i blau) que són els que funcionen projectats en una pantalla.

Distribució de l’espai
En el disseny imprès, es mesura amb mil·límetres i en canvi en el disseny interactiu mesurem amb píxels. Les necessitats de mitjà imprès requereixen que les imatges que s’utilitzin tinguin una alta resolució i molt bona qualitat.

En el disseny interactiu, per estalviar recursos del servidor i aconseguir que la pàgina es carregui amb més rapidesa, les imatges i animacions han de ser de baixa resolució, però sempre intentant que mantinguin la qualitat.

Com heu pogut comprovar, tant el disseny imprès com el disseny interactiu, demanen de coneixements específics per tal d’aconseguir els millors resultats.

A Nuwa trobareu professionals especialitzats en cadascun dels àmbits i us aconsellarem les millors possibilitats a l’hora de definir una bona estratègia de disseny i comunicació. 

Artícles relacionats

disseny-flat

19 Maig 2014

Disseny flat

L’última tendència en disseny web